top of page

O MEZZO

MEZZOCHORI je přehlídka určena pro sbory středoškolské mládeže. Nabízí možnost soutěže ve třech obsazeních (sbory smíšené, dívčí a mužské) a nesoutěžního volného vystoupení v rámci přehlídky pro všechny typy sborů středoškolské mládeže.

 

Ve všech směrech by měla být Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů především povzbuzením a motivací pro sbormistry a příjemnou událostí pro studenty.

 

Celostátní přehlídce předcházejí přehlídky postupové, které probíhají na různých místech republiky v březnu a dubnu. Na každé postupové přehlídce porota doporučí sbory na celostátní přehlídku. Definitivní výběr účastníků celostátní přehlídky provede programová rada přehlídky vždy do konce května příslušného roku.

 

Součástí celostátní přehlídky je beseda s porotou, zajímavé koncerty a workshopy, společný sborový ateliér, slavnostní vyhlášení výsledků a společenský večer.

 

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA, Královéhradecké slavnosti, z. s., Impuls Hradec Králové a ZUŠ Jitro Hradec Králové.

Více o přehlídce také zde: www.nipos.cz

Mezzochori_Logo_V3.jpg
bottom of page